Nidzica - informacje


20.888
mieszkańców Nidzicy
10.220
mężczyzn
10.668
kobiet

2.985
w wieku przedprodukcyjnym

13.464
w wieku produkcyjnym

4.439
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

61
zawarto małżeństw

169
urodzeń

260
zgonów

-91
przyrost naturalny
miasto Nidzica
dochody

119.446.560
wydatki

120.656.144
struktura wydatków Nidzicy

233
0,000%
Leśnictwo

1.319.991
1,094%
Rolnictwo i łowiectwo

6.150
0,005%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

21.858.738
18,117%
Transport i łączność

8.236.748
6,827%
Administracja publiczna

924.134
0,766%
Gospodarka mieszkaniowa

390.662
0,324%
Działalność usługowa

150.263
0,125%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

714.394
0,592%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.075.831
0,892%
Obsługa długu publicznego

784.132
0,650%
Różne rozliczenia

33.251.142
27,559%
Oświata i wychowanie

524.187
0,434%
Ochrona zdrowia

7.203.812
5,971%
Pomoc społeczna

632.944
0,525%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

957.265
0,793%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.201.682
3,482%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.509.960
5,395%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.885.957
1,563%
Kultura fizyczna i sport

30.027.922
24,887%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-09 23:08
REKLAMA
pogoda Nidzica
-0.2°C
wschód słońca: 07:42
zachód słońca: 15:19
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nidzidzy

kiedy
2022-12-14 20:00
miejsce
Kino WENUS, Nidzica, Tadeusza...
wstęp biletowany